Sale!

צילינדר מולטילוק אינטראקטיב

500.00

 צילינדר ברמת אבטחה גבוהה עם כרטיס שכפול המיועד להגברת הבקרה על שכפול

מגביר את אפשרויות ההתנגדות  לניסיונות פריצה

מגיע עם כרטיס שכפול מגנטי אישי המיועד לאפשר בקרה על שכפול מפתחות

עומד בדרישות מכון התקנים הישראלי ובסטנדרטים בינלאומיים

Category:

 צילינדר ברמת אבטחה גבוהה עם כרטיס שכפול המיועד להגברת הבקרה על שכפול

מגביר את אפשרויות ההתנגדות  לניסיונות פריצה

מגיע עם כרטיס שכפול מגנטי אישי המיועד לאפשר בקרה על שכפול מפתחות

עומד בדרישות מכון התקנים הישראלי ובסטנדרטים בינלאומיים