Mr. Lock & Key מדיניות העסק

הנהלת העסק שמה לה כמטרה עליונה לספק את מוצריה ושירותיה באיכות גבוהה, מתוך הכרה שזהו אחד מגורמי המפתח להצלחתה ואמצעי חשוב לרכישת אמונם ושביעות רצונם של לקוחותיה
הנהלת העסק שואפת באופן מתמיד לשפר את שירותיה במטרה לתת ללקוחותיה את הערך המירבי תמורת כספם ע”י מתן שירות זמין , אמין ואיכותי, העונה לדרישות וציפיות לקוחותיה ובזכות כך להוביל בתחום עיסוקה
להשגת המטרה מערבת החברה את מנהליה ועובדיה ומצפה מכל אחד מהם לשאוף ולעמוד בשורה הראשונה של התחדשות ניהולית, מקצועית וטכנולוגית

הבעל העסק מצפה ממנהליה ועובדיה לפעול בהתמדה לשיפור רמת איכות עבודתם ולראות בכך אמצעי חשוב לשביעות רצון לקוחותיה

שכפול מפתח חכם לרכב טויוטה בירושלים

שמי חיים שמש ואני רואה לנגד עיניי את שיפור האיכות והשירות המהווה חלק אינטגראלי מתרבות העסק בכל תחומי עיסוקיה

 • עמידה בלוחות זמנים וקיצור זמני תגובה
   
 • חתירה למקצועיות ומצוינות 
   
 • ביצוע יעיל ואפקטיבי של כלל התהליכים בעסק
   
 • שיפור ושימור שביעות רצון הלקוח
   
 • עמידה בציפיות ובדרישות הלקוח
   
 • טובת הפרוייקט במרכז העשייה
   
 • הכשרה שוטפת וטיפוח המשאב האנושי
   
 •  העסק מתאפיין בגמישות רבה ויכולת לבצע התאמות ושינויים תוך כדי תנועה

שכפול מפתחות ירושלים צלצל 050-4238495